728 x 90

اعتراف فریدون عباسی به فرار مغزها

فرار مغز ها
فرار مغز ها

فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع درباره انفجار در تأسیسات نطنز گفت: انفجار در سایت هسته‌یی نطنز قابل پیش‌بینی بود؛ شیوه دموکراتها این است که گزینه نظامی و ترور را در دست دارند و پیش قراول آمدن بایدن ترور فخری‌زاده بود.

وی گفت: هی نگوییم ماشینهای سانتریفوژ چه زمانی جایگزین می‌شود؛ چه فرقی دارد، ۶ماه دیگر یا ۲سال دیگر! این چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟! ولی فرار مغزها و فقر اقتصادی در کشور تاثیر دارد. انفجار در نطنز در مقابل مهاجرت فکر که از ایران صورت می‌گیرد بسیار ناچیز است (خبرگزاری برنای رژیم - ۲۵ فروردین).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60b8894a-6e5d-4b02-a532-581cb227ed83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات