728 x 90

اعتراف به غلط‌های اضافه نظام در وحشت از قیام

با اوج‌گیری قیام عراق که از مقابله با فساد حکومتی آغاز شد، برخی کارگزاران رژیم، تلاش می‌کنند با گم کردن نقش خودشان در ایجاد تنگناهای معیشتی مردم، از غلط‌های اضافهٔ دیگر مهره‌ها بگویند.

حمدالله کریمی: «آری آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند این برخی از مسئولان ما هستند که خیلی غلط‌ها می‌کنند و مردم را در تنگناهای معیشتی قرار داده‌اند».(مجلس ارتجاع ۱۴آبان ۹۸)

در همین راستا سایت حکومتی مشرق در جریان جنگ قدرت از حقوق ۶۹میلیون تومانی خواهرزن وزیر ارتباطات آذری جهرمی نوشت: «این خانم متولد شصت و پنجه شما چند تا جوون شصت و پنجی بیکار می‌شناسین؟... در کل در سه سال ۲میلیارد و ۳۰۰ بوده شما تقسیم کنین یه چیزی میشه ماهی ۶۹میلیون».

موضوع دزدیها، حقوق‌های نجومی، گرانی و وعده‌های تکراری و بی‌محتوا، باعث نگرانی کارگزاران از خشم فزاینده جوانان شده است.

 

حمدالله کریمی: «آیا آمریکا و اسراییل و فساد هزارفامیل امروز در آستینها پنهان نیستند؟ امروز با ۲۷۰هزار زندانی اختلاف و تورم و گرانی نمی‌شود زیر پوست جامعه رفت و با لبخند بیرون آمد احوال مادی مردم رو به وخامت است خیلی از مسائل نخ‌نما شده است از فرط تکرار مردم از خطابه و تصویرهای سیاه و سفید خسته شده و به تنگ آمده‌اند جریانهای سیاسی دم خروس را با حاتم‌بخشی بین هم‌باندیهای خود پنهان می‌کنند».(مجلس ارتجاع ۱۴آبان ۹۸)

اینها وحشت از خشم و خروشی است که ارکان نظام را به‌لرزه درآورده؛ خشمی که دیگر نه اصلاح‌طلب می‌شناسد نه اصول‌گرا!

حمدالله کریمی: «مردم دیگر اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را رضایت ندارند و آنها را در راستای خدمت به خود نمی‌دانند. مافیای قدرت و ثروت امانشان را بریده است».(مجلس ارتجاع ۱۴آبان ۹۸)