728 x 90

اعتراف زنگنه به ۱۰۰هزار طرح نیمه‌تمام در کشور

محسن زنگنه عضو  مجلس ارتجاع
محسن زنگنه عضو مجلس ارتجاع

زنگنه عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد که حدود ۱۰۰هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.

زنگنه عضو مجلس رژیم ۱۵آذر۱۴۰۰ گفت:

تقریباً حدود ۱۰۰هزار طرح نیمه‌تمام ما داریم که البته دقیقش ۶هزار طرح ملی است که این آمار مربوط به انتهای سال۹۸ است. یعنی شما به این میزان شاید باید چند ده‌تایی هم اضافه کنید و حدود ۸۷هزار هم ما طرح استان نیمه تمام داریم که تقریباً به بر اساس قیمت برآورد امروز بیش از هزار هزار میلیارد تومان ما سرمایه می‌خواهیم برای انجام این‌ها. (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۱۵آذر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات