728 x 90

اعتراف زاکانی به تدارکات گسترده برای سرکوب جوانان مردم در شب چهارشنبه سوری

علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی

اعتراف زاکانی شهردار بسیجی و وحشی رژیم در تهران

به تدارکات گسترده برای سرکوب جوانان مردم در شب چهارشنبه‌سوری

دیشب حدود ده‌هزار نفر ما توی پارک ها آماده‌باش بودیم برای این‌که کسی تعرضی نکند

در تهران حدود نزدیک به ۳۰هزار نفر دیشب درگیر این ماجرا بودند

 

زاکانی شهردار بسیجی رژیم در تهران ۲۴اسفند ۱۴۰۱ - تلویزیون شبکه سه رژیم:

چهارشنبه‌سوری یک رسم نامبارک است از سال گذشته آتش‌نشانی ما ظرفیت‌مان را دو برابر کردیم. در شب چهارشنبه‌سوری و در کنار اون امسال یک تمهیدات ویژه دیگری را داشتیم یعنی ما هر شیفتمان حدود ۱۷۰۰نفر است امسال دو تا شیفت همزمان کار می‌کردند. نکته دوم هزار نفر هم از حریم بان شهربان اضافه شده بودند آموزش دیده بودند و تجهیز شده بودند که در معابر و در مجموعه‌های مختلف بتوانند به‌سرعت عمل بکنند.

دیشب حدود ده‌هزار نفر ما توی پارکها آماده‌باش بودیم برای این‌که کسی تعرضی نکند.

یک عدد همین جوری کلی اگر من بخواهم بگویم خدمت شما عرض کنم که ما حدود نزدیک به ۳۰هزار نفر دیشب درگیر این ماجرا بودند که بتوانند این را رفع و رجوع بکنند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/21d0f2cd-dd13-46af-a964-38b38760e39e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات