728 x 90

اعتراف رئیس اتاق بازرگانی رژیم: درآمدها به‌حداقل رسیده است

اعتراض مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه
اعتراض مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی رژیم و چین به وضعیت وخیم اقتصادی اعتراف کرد و گفت: «۱۰سال پیش ما سالانه ۱۲۰میلیارد دلار درآمد نفتی در کنار ۳۰میلیارد دلار درآمد غیرنفتی داشتیم.

امسال خوش‌بینانه از فروش نفت تنها پنج میلیارد دلار ارزآوری می‌شود. وی افزود: در بهترین حالت امسال ۳۵ تا ۴۰میلیارد دلار درآمد ارزی کشور خواهد بود که این رقم برای اداره کشوری بسیار اندک و ناچیز است.

تاکنون نیز دولت توانسته بود از پس اندازهای تاکنونی استفاده کند و امور را اداره کند اما اکنون این درآمدها به حداقل رسیده و دیگر نمی‌توان روی آنها حساب کرد». (اقتصاد نگار۴مهر)