728 x 90

اعتراف رئیسی به بستری روزانه ۵۰ هزار مبتلا به کرونا

کرونا در ایران
کرونا در ایران

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا درباره وضعیت بیمارستانها، گفت: چون تازه از پیک عبور کردیم هنوز بیمارستانها مملو از بیمار است و پذیرش بیمار غیر اورژانسی نداریم.

وی افزود: در اوج بیماری پیک‌سوم در یک روز ۲۳هزار بیمار بستری داشتیم در حالی که در این پیک به بستری روزانه ۵۰هزار نفر رسیدیم (دنیای اقتصاد -۱۲اردیبهشت).