728 x 90

اعتراف به برباد دادن ثروت مردم ایران برای ساختن قبر خمینی دجال

خضریان نماینده مجلس رژیم
خضریان نماینده مجلس رژیم

در جریان درگیری باندهای درونی رژیم، خضریان نماینده مجلس رژیم با اعتراف به غارت ثروتهای مردم ایران برای ساختن کاخی بسیار گران قیمت به‌عنوان قبر خمینی دجال گفت:

چند روز پیش از قم به تهران برمی گشتم، نماز صبح به حرم امام (ره) رسیدیم، صحنه تأسف‌آور را در آنجا مشاهده کردم، حرم کاملاً تعطیل بود.

وی گفت: مردم مسافر در چادرهای مسافرتی در سرما در حال استراحت یا اقامه نماز بودند.

در ادامه گفت: این حرم با هزینه چند ۱۰میلیاردی کارکرد یک نماز خانه را هم ندارد، باید تولیت حرم امام پاسخگو باشد که در شرایطی که کشور نیاز دارد در حوزه فرهنگ فعالیت بیشتری انجام شود و این حرم ملجأ و پناهی برای مستضعفان باشد، این‌گونه مدیریت می‌شود (خبرگزاری حکومتی مهر ۷آذر).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات