728 x 90

اعتراف به‌بی‌کفایتی کارگزاران رژیم و افتادن در تله کرونا

کرونا در ایران
کرونا در ایران

روزنامه حکومتی مستقل به بی‌کفایتی کارگزاران رژیم در حل ویروس کرونا اعتراف کرد و به‌نقل از هاشم مؤذن‌زاه متخصص جراحی نوشت: «کرونا می‌توانست مانند همه مشکلات بشری توسط تمهیداتی مدیریت شود ولی عادت ایران افتادن در تله است. هر معضلی و مشکلی آن‌چنان غیرعلمی و از سر بی‌دقتی و حاشیه‌پردازانه پیش برده می‌شود که به یک مسأله لاینحل تبدیل می‌شود.»

این منبع افزود: «وقتی ۲۰درصد متوفیان کشور را بیماران کرونایی که یک بیماری قابل پیشگیری است تشکیل می‌دهند و این آمار برای روزها و هفته‌ها به همین نحو ادامه می‌یابد، اطلاق "موج" به‌گسترشهای این بیماری بی‌مسما است. باید گفت در تله کرونا افتاده‌ایم (روزنامه حکومتی مستقل ۹مهر).