728 x 90

ربات پیشرفته راهی کره ماه

ربات پیشرفته  برای ارسال به  ماه
ربات پیشرفته برای ارسال به ماه
دانشمندان برای تحقیقات بیشتر بر روی کره ماه، روبات جدیدی را آماده کرده‌اند که به زودی به کره ماه فرستاده خواهد شد.

این روبات بسیار پیشرفته، از آلومینیوم خالص ساخته شده و کمتر از سی کیلوگرم وزن دارد و با دریافت انرژی از خورشید، با یک موتور کوچک، قدرت حرکت و فعالیتهای خود را تأمین می‌کند. این ربات به سه دوربین مجهز شده است و در تمامی جوانب قدرت حرکت دارد، و به سهولت از زمین کنترل و مانیتور می‌شود. دانشمندان پس از ۴۰ سال که از فرود آپولو ۱۷ در کره ماه می‌گذرد، بسیار مشتاق هستند که این روبات کوچک را که می‌گویند بسیار مجهزتر از آپولو ۱۷ غول پیکر است، برای تحقیقات بیشتر به‌زودی به کره ماه بفرستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d81ce611-a34c-4436-83aa-a4e64d6e7231"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات