728 x 90

اعتراف آخوند نکونام به آتش زدن حوزه‌ و مدرسه جهل و جنایت و پایگاه بسیج ضدمردمی در شهرکرد توسط جوانان مسلح و آموزش دیده

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت توسط مردم شهرکرد
به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت توسط مردم شهرکرد

آخوند نکونام نماینده خامنه‌ای در شهر کرد در نمایش جمعه روز ۳۰اردیبهشت با سوزوگداز و وحشت از شورش و تظاهرات مردم و به آتش کشیدن حوزه و مدرسه جهل و جنایت و پایگاه ضدمردمی بسیج گفت: این‌ها طبعاً یک سری افراد را در داخل کشور دارند، گاهی خودشان مستقیم وارد می‌شوند گاهی یک سری افراد را در داخل کشورها تحریک می‌کنند، پول به آنها می‌دهند امکانات به آنها می‌دهند و آنها را در برابر مردم قرار می‌دهند و کشور را به هم می‌ریزند به‌وسیله داخلی‌ها. این داخلی‌های شرور البته دو دسته هستند، یک دسته فریب خورده هستند، فریب‌خورده‌ها را حسابشان را باید جدا کرد باید آنها را دریافت، اما همه که فریب خوردن نیستند یک سری عمال یک سری پول گرفته یک سری خودفروخته یک سری اسلحه دریافت کرده یک سری آموزش دیده، اینها در کشورها در جاهای مختلف و از جمله در استان خود ما، در استان خود ما دارند کار می‌کنند، به‌شدت دارند کار می‌کنند سازمان یافته، متشکل حالا ممکن است بفرمایید چرا به آنها مقابله نمی‌شود، چرا مقابله هم می‌شود، فراوان هم اینها زیر نظر هم هستند گاهی لازم هست دستگیر هم می‌شوند اما کار مسأله ساده‌ای نیست، کار دشمن کار به‌شدت پیچیده‌ای هست، مقابله با اینها تنها کار دستگاههای امنیتی نیست، مقابله با اینها تنها کار دستگاههای انتظامی نیست...

 

آیا مطالبه‌گر مطالبه‌گر گرانی می‌آید به حوزه‌های علمیه امام صادق حمله کند؟؟ می‌آید حوزه علمیه امام صادق را آتش بزند؟ می‌آید بنر تبلیغاتی که می‌خواهد طلبه جذب کند برای حوزه امام صادق این آتش بزند؟ بیاید مدرسه علمیه را می‌آید پایگاه بسیج را پایگاه بسیجی که جوانان من و شما آنجا جمع می‌شوند برای تربیت می‌آید پایگاه را به آتش بکشد؟ می‌آید به جاهای ارزشی انقلاب تعرض کند؟ هرگز!

 

وی ضمن هشدار به پاسداران و نیروهای وارفته رژیم گفت: عزیزان مراقب باشیم ما گرفتار تحلیل، تحلیل غلط و خطا در محاسبه نشویم، القا نکنند به ما که اسلام یک چیز دیگری هست و آنچه که امروز دارد در کشور به نام اسلام اجرا می‌شود اسلام نیست. یکی از کارهای مهم دشمن هم این هست که دارند القا می‌کنند که اسلام یک چیز دیگری است و آنچه را که اینها از آن دم می‌زنند و به نام اسلام آوردند توی عرصه، این آن اسلام نیست، آن اسلام را خیلی قشنگ توی بسته نورانی خوشگل بپیچیم بگذاریم در طاقچه و بگوییم آن قابل دسترسی نیست و اینها هم که اسلام را نمی‌توانند اجرا بکنند پس بنابراین اینها لیاقت این‌که اسلام و دم از اسلام را بزنند ندارند.

آخوند نکونامه با اعتراف به چپاول و غارت مردم محروم و ریزش نیروها و مهر توسط رژیم آخوندی گفت: خب حالا بهانه این‌ها چیست که این حرف را می‌زنند بهانه این‌ها این هست که مثلاً مشکلات معیشتی وجود دارد برای جامعه مثلاً تبعیض‌ها وجود دارد، چپاول و غارت بیت‌المال وجود دارد، انواع نارساییها وجود دارد، سوء تدبیرها وجود دارد، اشکالات فراوان، بعد اینها را کنار هم می‌گذارند می‌گوید که اینها که با اسلام سازگار نیست. پس بنابراین اینها اسلام نیست. نظام هم نظام اسلامی نیست. این را به خورد بعضی از افکار می‌دهند و بعضی‌ها را در برابر نظام قرار می‌دهند و سوء عاقبت نصیب آنها می‌کنند و ریزش نصیب آنها می‌کنند، این را باید مراقب باشیم ما نمی‌گوییم سوء تدبیر نیست نمی‌گویم اشکال وجود ندارد نمی‌گویم مشکلات اقتصادی نیست هیچکس نمی‌گوید، نمی‌گوید چپاول و غارت و امثال اینها نیست، نمی‌گوید همه چیز رو به راه و روشن، تبعیض وجود نداره، نخیر هست...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7582e047-408c-4bc5-8cdc-159e0f1869d5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات