728 x 90

اعتراف آخوند رئیسی به خشم و نفرت مردم از رژیم

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی روز ۲۰شهریور که به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود وحشت رژیم از خشم مردم و ریزش مهره‌ها و مدیران رژیم را آشکار کرد و گفت: «کلام من این‌که دشمن دنبال ناامیدکردن مردم است ناامید کردن مدیران است دنبال این است که ایجاد یأس بکند اصلاً روش دشمن راهبرد دشمن ایجاد یأس در مدیران است در مردم است ایجاد این سخن است که مگر ما می‌توانیم؟ مگر می‌شود؟».