728 x 90

اعتراض کشاورزان بخش شاوور خوزستان به قطع آب کشاورزی

اعتراض کشاورزان بخش شاوور خوزستان
اعتراض کشاورزان بخش شاوور خوزستان

کشاورزان بخش شاوور شهرستان کرخه استان خوزستان امروز پنجشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۰ برای دومین روز در اعتراض به ممنوعیت کشت تابستانه و قطع آب «نهر طریفی» تجمع اعتراضی برپاکردند.

دهیار یکی از روستاها به عصر جنوب می‌گوید امروز روز دوم اعتراض کشاورزان بود و در حال حاضر ۴روستایی که آب خود را از «نهر طریفی» شاوور تأمین می‌کنند به تصمیم شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان آب و برق استان خوزستان معترض هستند.