728 x 90

اعتراض و اعتصاب دانشجویان در کرمانشاه و یزد

تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشگاه یزد
تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشگاه یزد

در کرمانشاه دانشجویان دانشگاه صنعتی این شهر روز سه‌شنبه ۲۵اردیبهشت علیه مزدوران بسیجی و انجمن وابسته به رژیم در دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان شعار می‌دادند:

«بسیج دانشجویی نمی‌خوایم نمی‌خوایم»

و «انجمن اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم».

در یزد نیز صدها تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه یزد موسوم به صدوقی روز سه‌شنبه ۲۵اردیبهشت‌ ۹۷در اعتراض به بی‌کفایتی کارگزاران رژیم در دانشگاه دست به اعتصاب زدند. دانشجویان شعار می‌دادند: «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».