728 x 90

اعتراض یک زن هموطن به قطع آب ام‌الطمیر + فیلم

بحران بی‌آبی در ام‌الطمیر
بحران بی‌آبی در ام‌الطمیر

جمعه شب ۶تیرماه مردم منطقه ‌ام‌الطمیر در اهواز در اعتراض به قطع آب این منطقه جاده اهواز-خرمشهر را بستند. مردم منطقه‌ ام‌الطمیر به‌شدت از این اقدام غیرانسانی رژیم خشمگین و معترض هستند.

یک زن هموطن که در منطقه‌ ام‌الطمیر زندگی می‌کند در اعتراض به قطعی آب گفت:

«... . من در خانه می‌خواهم برای بچه‌هام ... . درست کنم با این آب من کرونا نمی‌گیرم؟ اگر این آب دو روز در دبه بماند، عذر می‌خواهم بوی لجن می‌گیرد. الآن دو روزه که اصلاً آب نداریم. یعنی چه آب را قطع می‌کنید؟!».