728 x 90

اعتراض نمایندگان کنگره آمریکا به تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان آمریکا از سوریه

مجلس نمایندگان آمریکا
مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه دوحزبی به‌طور رسمی از تصمیم خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه انتقاد کرد.

این قطعنامه که توسط الیوت انگل رئیس دموکرات کمیته امور خارجی و مایکل مک کال، عضو ارشد جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد، با ۳۵۴رأی موافق در برابر ۶۰رأی مخالف به تصویب رسید.