728 x 90

استمرار تظاهرات مردم و دانشجویان در استانهای عراق + فیلم و عکس

مسدود کردن مسیرها در سماوه
مسدود کردن مسیرها در سماوه

تظاهرات و اعتصاب در بغداد و استانهای جنوبی عراق امروز سه‌شنبه ۲۴دیماه ادامه داشت.

دانشجویان دیالی در خیابانهای دیالی تظاهرات کردند.

در بغداد دانشجویان برای سومین روز مقابل وزارت آموزش و پرورش تظاهرات کردند. در دیوانیه مردم و جوانان، اتوبان بغداد را بستند.
در نجف مردم و جوانان مسیرهای استان را بستند.


در بابل - حله دانشجویان و دانش‌آموزان به سمت اداره آموزش و پرورش برای استمرار اعتصاب و تعطیلی تظاهرات کردند.
در استان میسان تظاهرات کنندگان دانشگاه این استان را بستند.
در بصره دانش‌آموزان و دانشجویان به خیابان‌ها آمدند.

در سماوه شب گذشته مردم مسیرها استان را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند.

 

اعتصاب و تظاهرات دانشجویان دیالی:

بغداد -تظاهرات دانشجویان مقابل وزارت آموزش و پرورش

بغداد -تظاهرات دانشجویان مقابل وزارت آموزش و پرورش

بغداد -تظاهرات دانشجویان مقابل وزارت آموزش و پرورش

بغداد -تظاهرات دانشجویان مقابل وزارت آموزش و پرورش

بغداد -تظاهرات دانشجویان مقابل وزارت آموزش و پرورش

بغداد -تظاهرات دانشجویان مقابل وزارت آموزش و پرورش

دیوانیه - مسدود کردن اتوبان بین‌المللی بغداد

دیوانیه - مسدود کردن اتوبان بین‌المللی بغداد

دیوانیه - مسدود کردن اتوبان بین‌المللی بغداد

دیوانیه - مسدود کردن اتوبان بین‌المللی بغداد