728 x 90

استمرار اعتصاب کارگران پتروشیمی، نفت و معادن در اعتراض به عدم افزایش دستمزدشان

اعتصاب کارگران فولاد شادگان
اعتصاب کارگران فولاد شادگان

چهارمین روز از اعتصاب کارگران پتروشیمی، نفت و معادن در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. گزارش این اعتراضها را در این صفحه دنبال کنید.

 

 گچساران - اعتصاب کارگران گروه برق و ابزار دقیق شاغل در پروژه پتروشیمی

 

 

اعتصاب کارگران فولاد شادگان در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان

 

 

 اعتصاب کارگران پیمانکاری شاغل در معدن مس درالو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/79422533-f8ee-44e6-9455-17c778825387"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات