728 x 90

اسامی و مشخصات دو تن از شهدای قهرمان قیام مردم کازرون + عکس

تصاویر شهدای کازرون - امید یوسفیان - علی محمدیان آزاد
تصاویر شهدای کازرون - امید یوسفیان - علی محمدیان آزاد

اسامی و مشخصات دو تن از شهدای قهرمان قیام کازرون مشخص شد. بنا‌بهگزارشهای دریافتی یکی از جوانان قیام آفرین امید یوسفیان؛ نام داشت که با شلیک گلوله جنگی مأموران ضدشورش رژیم طی روزهای گذشته به‌شدت مجروح شده بود؛ امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت؛ به‌دلیل شدت جراحات وارده؛ در بیمارستان به‌شهادت رسید. امید یوسفیان قهرمان نقاش ساختمانی بود و بین ۳۰تا ۳۴سال سن داشته است.

یکی دیگر از شهیدان قهرمان این قیام؛‌ علی محمدیان آزاد نام دارد که با شلیک گلوله مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای به‌شهادت رسید.

در جریان این قیام قهرمانانه شمار دیگری نیز به‌شهادت رسیدند که اسامی و مشخصات آنها در حال پیگیری و تحقیق است.

شهید کازرون - امید یوسفیان

 

شهید کازرون - امید یوسفیان

 

شهید کازرون علی محمدیان آزاد

 

شهید کازرون علی محمدیان آزاد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات