728 x 90

اجلاس شورای حکام آژانس اتمی و بیانیه آمریکا و چالشهای برجام

شورای حکام آژانس اتمی
شورای حکام آژانس اتمی

سایت هیأت نمایندگی آمریکا در وین روز سه‌شنبه ۲۲شهریورماه بیانیه آمریکا در جلسه شورای حکام آژانس اتمی را که توسط سفیر لورا هولگیت ارائه شد را منتشر کرد و در بیانیه آمده است: ایالات متحده قدردانی خود را از مدیرکل برای گزارش هفتم سپتامبر در مورد راستی‌آزمایی و نظارت برجام در ایران اعلام می‌کند.

همان‌طور که گزارش مدیرکل به‌وضوح نشان می‌دهد، ایران به‌طور قابل توجهی برنامه هسته‌یی خود را فراتر از محدودیتهای برجام گسترش می‌دهد.

با وجود تلاش‌های صادقانه ما برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام، ایران به تشدید فعالیت‌های هسته‌یی خود، از جمله با گسترش ظرفیت غنی‌سازی خود از طریق استقرار سانتریفوژهای پیشرفته جدید و انباشت مقادیر بیشتر اورانیوم بسیار غنی‌شده، ادامه می‌دهد.

تولید اورانیوم بسیار غنی شده تا ۶۰درصد ایران هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری ندارد. امروزه هیچ کشور دیگری از اورانیوم غنی شده تا ۶۰درصد برای هدفی که ایران ادعا می‌کند دقیقاً به‌خاطر اجتناب از همان ریسکهای تکثیری استفاده نمی‌کند.

با وجود تداوم تشدید تنشها از سوی ایران، ما در تلاش‌های خود برای بازگشت به برجام، که ابزاری حیاتی برای پرداختن به نگرانی‌های دیرینه جامعه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌یی ایران است، ثابت قدم مانده‌ایم.

ما آماده اجرای سریع توافقی در مورد بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام هستیم.

چیزی که ما کم داریم شریکی مشتاق در ایران است. اگر ایران بخواهد به ما بپیوندد، بازگشت متقابل به اجرای برجام یک دستاورد مهم دیپلوماسی بین‌المللی خواهد بود و فرصت جدیدی برای اعتمادسازی به برنامه هسته‌یی ایران در آینده خواهد بود. ما متعهد به همکاری با متحدان و شرکای خود برای دستیابی به این نتیجه در صورت تمایل ایران به انجام آن هستیم.

 

در ادامه بیانیه آمریکا در اجلاس شورای حکام آژانس اتمی آمده است: آقای رئیس؛ راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پایه‌یی است که بازگشت به اجرای کامل برجام باید بر آن بنا شود.

در این زمینه، ما با نگرانی به نتیجه‌گیری مدیرکل، متذکر می‌شویم که تصمیم ایران برای توقف راستی‌آزمایی و نظارت بر برجام، برای توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران مضر بوده است.

ما هم‌چنین ارزیابی مدیرکل را مورد توجه قرار می‌دهیم که در صورت بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام، ایران باید اعلامیه‌ها، داده‌ها و دسترسی شناسایی شده توسط آژانس برای ایجاد مجدد خط پایه و توانمندسازی آژانس و دستور راستی‌آزمایی تحت برجام برای انجام نظارت خود را ارائه دهد.

ما مدت‌هاست که بر اهمیت منابع کافی برای راستی‌آزمایی و نقش نظارتی اساسی آژانس در ایران تأکید کرده‌ایم.

با این نظرات، ایالات متحده به گزارش مدیرکل مندرج در سند GOV/۲۰۲۲/۳۹، و هم‌چنین گزارشهای موقت مدیرکل موجود در اسناد ۱۳ تا۱۹ استناد می‌کند.

ما درخواست می‌کنیم که این گزارشها، مطابق با رویه دیرینه، عمومی‌شود، بنابراین ممکن است درک بین‌المللی روشنی از حقایق گزارش‌شده توسط مدیرکل وجود داشته باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5f597b56-0264-4d23-bb68-3a7cf92370f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات