728 x 90

اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد در ژنو - سخنرانی سعیده مستوفیان - انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان

شورای حقوق‌بشر ملل متحد
شورای حقوق‌بشر ملل متحد

اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد در ژنو

انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان:

فرهنگ معافیت از مجازات که امروزه در ایران وجود دارد

به‌دلیل عدم حسابرسی جامعه جهانی از مقامات رژیم ایران

در قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ است

 

سعیده مستوفیان-انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان:

خانم معاون

انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان خاطرنشان می‌کند که گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدنهای اجباری یا غیرعمدی در آخرین گزارش خود نگرانی‌های خود را در مورد پنهان‌سازی مداوم محل دفن افرادی که به‌زور ناپدید شده‌اند و به‌طور خلاصه در سال ۱۹۸۸ در سراسر ایران اعدام شده‌اند، تکرار کرده است.

فرهنگ معافیت از مجازات که امروزه در ایران وجود دارد به‌دلیل عدم حسابرسی جامعه جهانی از مقامات رژیم ایران در قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.

مقامات علاوه بر امتناع مداوم از ارائه اطلاعات به خانواده‌های قربانیان، در سرکوب سیستماتیک کسانی که به‌دنبال حقیقت و عدالت هستند، دست زده‌اند.

به‌عنوان نمونه، به مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی گفته شده است که تا زمانی که درخواست پاسخگویی خود در مورد اعدام خواهران و برادرانش در سال ۱۳۶۷ را پس نگیرد، از زندان آزاد نخواهد شد.

ما از این شورا می‌خواهیم که صدای مریم را تکرار کند و کمیسیون تحقیق درباره ناپدید شدنهای اجباری سال ۱۹۸۸ در ایران تشکیل دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/726d40a7-ecd3-4c6a-8c24-29f591df4fc6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات