728 x 90

اتفاقاتی مثل بمب اتم!

در حالی که خامنه‌ای در وحشت از ریزش بیشتر نیروهایش وارد شد و گفت قیام را کنترل کردیم، با نگاهی به رسانه‌های رژیم می‌بینیم که انفجار قیام تمام ارکان نظام را به لرزش درآورده و برخی آن را با بمب اتم در نظام مقایسه می‌کنند.

آخوند حامد کاشانی ۲۹آبان: «بعضی وقتها ما فکر می‌کنیم بمب اتم خطرناکه. اتفاقی که این چند روز افتاده از نظر من مثل بمب اتم می‌ماند».

یک روزنامه حکومتی در نگرانی از میزان نفرت مردم از پاسداران و ارگانهای حکومتی نوشت:

«در جریان آشوب‌های استان البرز ۸کلانتری و ۳ایستگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت. هم‌چنین در جریان این حوادث ۳مکان دولتی تخریب و شیشه‌های ۴۳بانک استان شکسته شد».(رونامه حکومتی ایران ۲۸آبان ۹۸)

تلویزیون حکومتی با تنظیم سناریوهای ابلهانه و اجیرکردن کسانی که از خطر شورشها می‌گویند، وحشت رژیم را از خشم جمعیت برانداز و شعارهای ضدحکومتی منعکس می‌کند: «فقط میخوان آشوب بندازن اصلاً نمیدونن راجع به بنزین نیستش دیروز هم اینجا شعار می‌دادن اصلاً راجع به بنزین شعار نمی‌دادن».(تلویزیون حکومتی ۲۸آبان)

روزنامه حکومتی رسالت ۲۸آبان اما ضمن ابراز وحشت، هم جنس اعتراض را تشخیص داد و هم فهمید مقصد نه اصلاحات که تغییر است: «جنس آشوبهای فعلی، شورش علیه اشرافیت است... جنس مخالفت‌ها و شورشهای فعلی از جنس حاشیه‌نشینان است و از جنس طبقات متوسط شهری و بالای شهری نیست... عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ماهیت شورشهای فعلی را جنبشی و جوان‌گرا و بر اساس نظریه مبتنی بر تغییر دانست».