728 x 90

اتریش، نروژ و استرالیا اعدام زندانی قیام محسن شکاری را محکوم کردند

وزرای خارجه اتریش، نروژ و استرالیا
وزرای خارجه اتریش، نروژ و استرالیا

در ادامه محکومیت‌های بین‌المللی اعدام زندانی قیام محسن شکاری توسط دژخیمان خامنه‌ای در بامداد روز پنجشنبه ۱۷آذر، وزرای خارجه اتریش، نروژ و استرالیا اعدام این زندانی را محکوم کردند.


توئیت وزارت‌خارجه اتریش ـ ۱۷آذر محکومیت اعدام محسن شکاری
ما اعدام امروز محسن شکاری را که آن را نامتناسب و غیرانسانی می‌دانیم به‌شدت محکوم می‌کنیم. اتریش مخالفت صریح خود با مجازات اعدام را تکرار می‌کند و ما از دولت ایران می‌خواهیم که تمامی اعدام‌های بیشتر مربوط به اعتراضات جاری را متوقف کند.

 

توئیت وزارت‌خارجه نروژ ۱۷آذر - محکومیت اعدام محسن شکاری
نروژ اعدام یکی از بازداشتیهای دستگیر شده در اعتراضات جاری توسط ایران را محکوم کرد.

ما از ایران می‌خواهیم که فوراً اعدامها را متوقف کند و به سرکوب آزادیهای اساسی پایان دهد. ما با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی مخالفیم.

 

توئیت سناتور پنی وانگ وزیر خارجه و سناتور استرالیا-۱۷آذر
استرالیا از گزارشهایی مبنی بر اعدام یک معترض در اوایل امروز توسط ایران به‌شدت ناراحت است.
ما از ایران می‌خواهیم که فوراً اعدامها را متوقف کند و از طریق سیستم چند جانبه و با شرکای خود برای مورد حسابرسی قرار دادن ایران کار می‌کنیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/146c0975-89dd-44d5-8a64-035a83894614"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات