728 x 90

اتحادیه جهانی بازیکنان:‌ اعدام نوید افکاری نمی‌تواند بدون عواقب باشد

سایت گلوبال - محکومیت اعدام نوید افکاری
سایت گلوبال - محکومیت اعدام نوید افکاری

سایت گلوبال روز ۲۷شهریور نوشت؛ اتحادیه جهانی بازیکنان اعدام نوید افکاری را محکوم کرد و گفت: «اعدام وحشتناک یک ورزشکار نمی‌تواند بدون عواقب و عدالت باقی بماند. رژیم ایران از بازیهای المپیک ۲۰۲۱ توکیو، از مسابقات کشتی که توسط کشتی جهانی برگزار می‌شود باید حذف شود و از هر گونه حق میزبانی مسابقات ورزشی بین‌المللی محروم شود».

خاطرنشان می شود روز ۲۲شهریور داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان و انجمن ورزشکاران آلمانی اعدام نوید افکاری را محکوم کرد.

داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان و انجمن ورزشکاران آلمانی پس از اعدام نوید افکاری از کمیته بین المللی المپیک خواستند دست به "اقدام عملی" علیه ایران بزند. تحریم ورزش ایران نیز مطرح شده است.
داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ)
داگمار فرایتاگ، رئیس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان (بوندستاگ) به خبرگزاری ورزشی SID گفت که اکنون نوبت کمیته بین المللی المپیک (IOC) و انجمن جهانی کشتی گیران (UWW) است که واکنش نشان دهند و تنها به "ابراز نگرانی" اکتفا نکنند. او خواستار اقدامات عملی علیه ایران شد و افزود که اعدام نوید افکاری نباید برای ایران بدون پیامد بماند.

حساب توئیتری «گلوبال اتلیت» (قهرمان جهانی) روز ۲۲شهریور خواستار همبستگی ورزشکاران در درخواست از کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی برای اعمال مجازاتهای فوری بر رژیم ایران و اخراج این رژیم از ورزش جهان بابت این «اعدام وحشیانه» شد.