728 x 90

ابراز وحشت رژیم از قیام عراق و لبنان در جمعه بازارهای ولایت‌فقیه

ابراز وحشت رژیم از قیام عراق و لبنان در جمعه بازارهای ولایت فقیه
ابراز وحشت رژیم از قیام عراق و لبنان در جمعه بازارهای ولایت فقیه

جمعه بازارهای ولایت‌فقیه روز گذشته ۱۰ آبان ۹۸ به صحنه ابراز وحشت رژیم از قیام در عراق و لبنان و به لرزه در آمدن عمق استراتژیک نظام ‌آخوندی تبدیل شد.

آخوند باقری امام جمعه خامنه‌ای در شهر پیشوا گفت: در تجمعات عراق و لبنان شاهد خط مشترکی در شعارها بودیم. سال ۸۸مگر (مجاهدین) شعار نمی‌دادند «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سه سال بعدش در سوریه هم شعار دادند نه لبنان نه ایران، در تجمعات امروزه لبنان شعار می‌دهند لا ایران لا سوریه امروزه در عراق نیز شعار می‌دهند.

آخوند باقری با وحشت از سرنگونی رژیم افزود: اگر خدای نکرده به هر دلیلی از طریق (مجاهدین)، دشمنان و کارهای عجیب داخلیها شکست خوردیم حاکمیت را از ما می‌گیرند و به حاکمیت و قوم دیگر می‌دهند... فتنه‌های پی‌درپی که در کشور ما راه انداختند جنگ نظامی نیابتی علیه ما و داعش را ایجاد کردند امروزه در عراق و لبنان فتنه‌های نیابتی راه انداختند آشوبها را به‌خاطر ما (که) محور (حامیان نظام در منطقه) هستیم، راه می‌اندازند.

در تبریز آخوند آل هاشم امام جمعه خامنه‌ای با وحشت از فروپاشی عمق استراتژیک حکومت آخوندی گفت: لبنان در دهانه آتشفشان قرار دارد. وی گفت:

ما هم اینجا اعلام می‌کنیم در برابر توطئه‌های اخیر دشمن در عراق در لبنان اعلام می‌کنیم ایران اسلامی هم‌چنانکه در گذشته در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده است در این مرحله نیز در مقابل هر گونه فتنه‌گری در مقابل هر گونه توطئه جدید آمادگی ایستادگی کامل را دارد... لبنان پس از این استعفا در دهانه آتشفشان قرار دارد.

 

در جمعه‌بازار رژیم در شهر ری، آخوند ابراهیمی گفت: «نحوه هدایت ناامنیهای این دو کشور مانند فتنه ۸۸ است» و همانند فتنه ۸۸«جو رسانه‌ای علیه (نظام) با عنوان دخالت در عراق و لبنان به راه انداخته‌اند».

در دلوار آخوند زاهددوست گفت: هدف اصلی دشمنان از حوادث اخیر در لبنان خلع‌سلاح حزب‌الله است.

در پل دختر آخوند موسوی گفت: اتفاقات امروز در عراق، لبنان و افغانستان بهانه دشمن برای لطمه زدن به (نظام) [است]... و این خواب آشفته را به یقین برای ما دیده‌اند و باید هوشیار باشیم.

در بوشهر، آخوند صفایی بوشهری گفت: در آشوبهای لبنان و عراق قصد دارند جوانان و مردم این کشورها را برای براندازی نظام حرکت بدهند.

در یزد آخوند ناصری گفت: توطئه‌های شوم در عراق و لبنان در حال پیاده‌سازی است.

 

در نمایش جمعه حکومتی در بیرجند آخوند نوفرستی گفت: ثابت شده است که سفارت‌خانه‌های آمریکا در هر جای دنیا یک لانه جاسوسی و مرکز اطلاعاتی برای رسیدن به مقاصد شوم آنها است...

آخوند محمودی امام جمعه رژیم در ورامین نیز گفت: باید سرنخ آن چه امروز در عراق و لبنان می‌گذرد، را در سفارتخانه‌های آمریکا و کشورهای غربی پیدا کرد، که منافع خود را در فتنه‌انگیزی می‌بینند.

 

در قم و خرم‌آباد نیز امام جمعه‌های رژیم مزدوران حکومت آخوندی از اشغال سفارت آمریکا دم زدند.