728 x 90

تجمع اعتراضی و جلوگیری کشاورزان به انتقال آب فاضلاب توسط نیروگاه درچه

جلوگیری کشاورزان به انتقال آب فاضلاب توسط نیروگاه درچه
جلوگیری کشاورزان به انتقال آب فاضلاب توسط نیروگاه درچه

شماری از کشاورزان شرق اصفهان در شهر درچه روز دوشنبه ۱۶فروردین از بردن آب فاضلاب توسط نیروگاه این شهر جلوگیری کردند.

یکی از کشاورزان گفت: امروز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ است، کشاورزان شرق و غرب اومدن اینجا تو نیروگاه اسلام آباد درچه، که می‌خواهند اب نیروگاه را ببرند، که کشاورزان اعتراض دارند که اب فاضلاب مال کشاورزان است، و اومدن اینجا که آب را نبرند، و از این کار جلوگیری کنند، کشاورزان می‌گویند که آب که نیست، اگر قرار باشه که آب فاضلاب هم ببرید، چرا این دولت بدادمان نمی‌رسد؟ چی توی این دولت است؟ که اینقده این دولت ظالمو ظالم است و در حق کشاورزان ظلم می‌کند. ما که امسال گندم هایمان را چراندیم، به‌خاطر این‌که آب نبود همه گندما را می‌چرانیم.

 

تجمع اعتراضی کشاورزان در مسجد حیدر اصفهان برای حقابه

کشاورزان اصفهان روز یکشنبه در مسجد حیدر تجمع کردند و طی سخنرانیهایی، از عموم کشاورزان خواستند که برای گرفتن حق آبه، به تجمعات آنها بپیوندند. نماینده کشاورزان اصفهان طی سخنانی از جمله گفت:

دیگر اداره‌جات برای ما فایده ندارد ما باید برویم دنبال آب اگر این لوله یزد بسته شد لوله فولاد بسته شد لوله ذوب آهن بسته شد لوله چهارمحال بسته شد آنوقت می‌فهمیم که تو این کشور نون هست و آب، چینیها باید بیایند برای ما کار کنند؟