728 x 90

ابراز وحشت روضه‌خوان مجلس تک نفره خامنه‌ای از پیوستن جوانان به مقاومت

آخوند رفیعی روضه‌خوان مجلس
آخوند رفیعی روضه‌خوان مجلس

آخوند رفیعی روضه‌خوان مجلس تک نفره خامنه‌ای خطاب به جوانان گفت: «گرفتار جریانهای انحرافی نشی ها! شما را به خدا جوانان عزیز مواظب فضاهای مجازی باشید مواظب شبکه‌های انحرافی باشید!

هر شبکه‌ای هر آدمی هر جریانی که یقین را به شک تبدیل می‌کند خطرناک است شبهه‌افکنی می‌کند....

ننشینید پای تحلیل هر کسی، حتی ممکن است الآن هم امروزه می‌دانید متأسفانه مع الاسف باید این جمله را عرض کنم بعضی‌ها تو لباس ما و لباس روحانیت حرفهای ناپسند گاهی و نادرست حالا اونطرف آب، اینجا دارند می‌زنند و بعضی‌ها آقا این‌که طلبه هست این‌که روحانی است». ( شبکه تلویزیون حکومتی جمعه ۷شهریور)