728 x 90

ابراز نگرانی کارگزاران، کارشناسان و رسانه‌های رژیم پس از خیزش بزرگ و آتشین مردم اصفهان

قیام اصفهان
قیام اصفهان

پس از خیزش بزرگ و آتشین مردم اصفهان، کارگزاران، کارشناسان و رسانه‌های رژیم پیاپی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند و نسبت به قیامهای پیش رو، هشدار می‌دهند.

شدت و گسترش خیزش بزرگ مردم اصفهان، در رژیم هشدارها و ابراز نگرانی‌های پیاپی را در پی داشته است.

کیهان خامنه‌ای: در اصفهان «با آتش زدن موتور پلیس، شکستن شیشه بانک، سنگ‌پرانی به پلیس، زخمی کردن یکی از نیروهای بسیج دست به خشونت زدند».

روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی: «مهم‌تر از مذاکرات وین، اکنون حوادث اصفهان است».

روزنامه حکومتی ابتکار: «گسل‌های اجتماعی بیدار شده‌اند و هر روز که التیام نیابد کار بغرنج‌تر می‌شود. ممکن است کار به جاهای باریک‌تری بکشد».

تاج‌زاده معاون پیشین وزارت کشور رژیم: «در حال ورود به مرحله جدیدی از بروز اعتراضات مردمی هستیم. شرایط کشور شاهد انباشت (نارضایتی‌ها) است».

روزنامهٔ حکومتی وطن امروز: تحرک گروه‌های معاند برای سوار شدن روی موج اعتراضات را می‌توان مقدمه‌چینی برای تداوم نارضایتیهای اجتماعی دانست».

پاسدار میرحیدری سرکرده انتظامی رژیم در اصفهان: یک وانت پر از کوکتل مولوتف پیدا کردیم و خانه‌یی در نزدیکی زاینده‌رود که محل ساخت کوکتل مولوتوف و مواد انفجاری بود، کشف شد.

جوان، روزنامهٔ سپاه: «حضور اعضای مجاهدین در (خیزش اصفهان) غیرقابل انکار است، خود در کلیپهایشان در صحنه می‌گویند خبرنگار سیمای آزادی! کشاورزنما‌ها به میدان آمدند و یک‌بار دیگر نشان دادند که مجاهدین فقط آتش زدن می‌خواهند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/acdc400f-f11d-417f-8175-f6f2a776eb97"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات