728 x 90

ابتلای بیش از صد زندانی در زندان مرکزی مهاباد به ویروس کرونا

زندان مرکزی مهاباد
زندان مرکزی مهاباد

بیش از صد زندانی محبوس در بندهای ٤ و ٦ زندان مرکزی مهاباد به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. وضعیت جسمانی شماری از این زندانیان مناسب نیست، ولی دژخیمان زندان نه تنها هیچ‌یک از آنها را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نکرده‌اند، بلکه از ارائه هر گونه خدمات درمانی نیز خودداری کرده‌اند.

در بند ۴ و ۶ زندان مرکزی مهاباد تفکیک جرایم صورت نگرفته و زندانیان با جرایم مختلف از جمله زندانیان سیاسی و خطرناک در این بندها زندانی هستند.