728 x 90

ئی‌یو تودی: نمایندگان پارلمان اروپا از قیام و مقاومت ایران حمایت می‌کنند

خانم مریم رجوی  رئیس جمهور برگزیده مقاومت
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

سایت ئی‌یو تودی روز یکشنبه ۹بهمن ضمن انعکاس کنفرانس در بروکسل در همبستگی با قیام مردم ایران و سیاست اتحادیه اروپا در قبال رژیم ایران با حضور نمایندگان پارلمان اروپا و با سخنرانی خانم مریم رجوی نوشت: نمایندگان پارلمان اروپا از قیام و مقاومت ایران حمایت می‌کنند و از اتحادیه اروپا می‌خواهند که سیاست قاطعانه را اتخاذ کند.

هفته گذشته گروه بین پارلمانی دوستان ایران آزاد (FOFI) در پارلمان اروپا کنفرانسی را در همبستگی با قیام مردم ایران و سیاست اتحادیه اروپا در قبال رژیم ایران و سپاه پاسداران تروریستی آن برگزار کرد.

سخنران اصلی این مراسم خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران بود. این رویداد و اعضای میزگرد آن خواستار سیاست قاطعانه در قبال رژیم ایران و در عین‌حال حمایت از نقش رهبری مقاومت ایران، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران  و شبکه واحدهای مقاومت این سازمان ( کانونهای شورشی )در داخل ایران شدند. به‌عنوان پیشگامان قیام جاری عمل می‌کند.

خانم رجوی که به‌صورت آنلاین در این کنفرانس سخنرانی کرد، تأکید کرد که تمایل مردم ایران برای تغییر رژیم در یک قیام بزرگ و پایدار ظاهر شده است. برای سال‌ها، مدافعان رژیم ایران و هم‌پیمانان آن منکر این بودند که مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند.

اما امروز هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستند. آنها می‌خواهند در جامعه‌ای زندگی کنند که مبتنی بر آزادی و دموکراسی است که توسط جمهوری مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک اداره می‌شود......

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/121819d3-ea80-4c82-a390-0b8a7d5890cc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات