728 x 90

آیا کنترل نظام از دست خامنه‌ای خارج شده؟

چرا کنترل از دست خامنه‌ای خارج شده؟

ابیانه ـ ۳مهر ۱۴۰۱: کسانی که مسئول بودند حتی وزیر بوده نماینده مجلس بوده رئیس حزب بوده اینها باور کردند که نظام در حال سرنگونی ست

یک هم‌وطن از شازند: این پاسگاه شازنده. قفل کتابی زدن رفتند هچ کسی توی اینجا وجود نداره همه توی شهرها هستند کنترل همه چیز از دستشون خارج شده

یک هم‌وطن از چاه‌بهار ـ‌ ۵مهر: همه جوانان حمله کردن خیابان اصلی در تصرف جوانان است

استمرار قیام و خروش آتشین جوانان ارکان نظام را لرزانده است

فریاد جوانان تهران: اتحاد اتحاد اتحاد

آخوند کریمی تبار ـ‌۲مهر ۱۴۰۱: به نوجوانان و جوانان عزیز مان توصیه می‌کنم مقداری تأمل کنید دقت کنید

و این هم اراده و پاسخ جوانان در ماه خون:

خروش جوانان: این ماه ماه خونه سیدعلی سرنگونه... این ماه ماه خونه سیدعلی سرنگونه...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/da6e4d66-fe76-4e88-bc1b-27156c3f166d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات