728 x 90

آیا روحانی واقعاً اقدامات حمایتی برای تعطیلیها در نظر گرفته؟!

روحانی و تعطیلی‌های پیش رو
روحانی و تعطیلی‌های پیش رو

آخوند روحانی روز سه‌شنبه ۲۷آبان درباره تعطیلی‌های اجباری پیش روی گفت: «دولت تصمیم گرفته است برای گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر که در اثر تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد، اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد».

وی هم‌چنین افزود: «مقاومت ملت ایران در بیش از دو سال و نیم جنگ اقتصادی بی‌سابقه با دشمنان قسم خورده به ثمر نشسته است و زمینه‌های بهبود در شرایط اقتصادی مردم فراهم شده است و با وجود لطمات و صدمات سختی که به اقتصاد کشور وارد شد، دولت با حمایت و همکاری مردم اجازه نداد تحریم کنندگان به اهداف شوم خود برسند».

روحانی بدون اشاره به این‌که چگونه اقدامات حمایتی انجام می‌شود و با کلی‌گویی در ادامه گفت: «بی‌تردید در مسیر اجرای این محدودیتها افراد کم برخوردار با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد از این رو با وجود همه مشکلات و مضایقی که همه مردم شریف از آنها آگاهند، دولت تصمیم گرفته است برای گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر که در اثر تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد، اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد».