728 x 90

آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس، لندن و فرانکفورت، حمایت از قیام سراسری مردم ایران - اول مهر ۱۴۰۱ + فیلم

آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس، لندن و فرانکفورت، در حمایت از قیام سراسری
آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس، لندن و فرانکفورت، در حمایت از قیام سراسری

آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس، لندن و فرانکفورت، در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - اول مهر ۱۴۰۱

 • این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت
 • بسیجی مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو
 • می‌کشم می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت
 • قاتل مهسا کیه رئیسیه رئیسیه
 • امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه
 • مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی لعنت بر خمینی
 • پایان عمر ملا این است صدای مهسا
 • آزادی حق ماست اسم مهسا رمز ماست
 • ما همه با هم هستیم ملت بی‌شکستیم
 • میجنگیم میرزمیم  ایران را پس میگیرم
 • رهایی حق ماست قدرت ما جمع ماست

 

آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس، حمایت از قیام سراسری مردم ایران - اول مهر ۱۴۰۱

 

آکسیون ایرانیان آزاده در فرانکفورت آلمان، حمایت از قیام سراسری مردم ایران - اول مهر ۱۴۰۱

 

آکسیون ایرانیان آزاده در لندن، حمایت از قیام سراسری مردم ایران - اول مهر ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7773ad5f-1a6e-4e86-b4df-3d070a22292b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات