728 x 90

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دومین سایت اتمی رژیم ایران نمونه برداری کرد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی بیانیه‌یی اعلام کرد: «به‌عنوان بخشی از توافق با رژیم ایران برای حل مسائل مربوط به اجرای پادمان مشخص شده توسط IAEA، این آژانس در این هفته یک دسترسی هماهنگ شده به سایت دوم را به انجام رسانده و از آن نمونه‌های محیطی گرفت». (خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۹مهر)