728 x 90

وزارت دادگستری آمریکا: توقیف ۲۷دومین جدید مربوط به سپاه پاسدران رژیم ایران

آمریکا ۲۷وب سایت سپاه پاسداران را توقیف کرد
آمریکا ۲۷وب سایت سپاه پاسداران را توقیف کرد

اف.بی.آی هر گونه شواهدی را که حاکی از اطلاعات دروغپراکنی

توسط یک رژیم دشمن باشد ردیابی می‌کند

تا زمانی که رژیم ایران به حمایت از تروریسم و گروگانگیری ادامه می‌دهد

آمریکا نیز به افزایش و تشدید تحریم‌ها علیه رژیم ادامه می‌دهیم

وزرات دادگستری آمریکا اعلام کرد: آمریکا ۲۷دومین دیگر سپاه پاسداران را که به‌طور مخفیانه برای تأثیرگذاری روی کارزارهای بین‌المللی مورداستفاده قرار می‌گرفت، توقیف کرد.

همان‌طوری که در اسناد توقیف شده شرح داده شد، تمامی این ۲۷دومین در نقض تحریم‌های ایالات متحده که علیه سپاه پاسداران و خود رژیم ایران وضع شده، مورد استفاده قرار گرفته بود. چهار فقره از این دومین‌ها مربوط به یک شبکه واقعی خبری بوده، اما این شبکه توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شده و هدف آن اقدام علیه مخاطبان آمریکایی برای تأثیرگذاری مخفیانه روی سیاست‌های آمریکا و افکار عمومی بوده که نقض قانون ثبت نمایندگی‌های خارجی (FARA) است.

این اقدام در پی توقف ۹۲دومین دیگر سپاه پاسدران در ماه گذشته توسط آمریکا است. سایر این دومینها مخاطبانی را در سایر کشورهای جهان هدف قرار می‌داد. حکم توقیف و تصرف این دومینها در پی توقیف ۹۲دومین دیگر است که توسط سپاه پاسداران با اهداف مشابهی مورد استفاده قرارمی‌گرفت.

جان دمرز John Demers معاون دادستان در امور امنیت ملی گفت: «طی یک ماه گذشته، ما اقدام به توقیف و تصرف محموله‌های سلاح، سوخت و اقدامات مخفیانه علیه سیستمهای زیربنایی کرده‌ایم. تا زمانی که رهبران رژیم ایران دنبال بی‌ثبات کردن جهان از طریق حمایت از تروریسم و گروگانگیری هستند، ما هم به افزایش و تشدید تحریم‌های آمریکا و سایر اقدامات قانونی علیه این رژیم ادامه می‌دهیم. به‌گفته اندرسون، داستان کل، ۲۷مورد توقیف شده امروز یک قدم مهم دیگر علیه کازار دروغپراکنی رژیم ایران است. این کار ادامه خواهد یافت. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که رژیم ایران اخبار دروغ را تبلیغ کرده و بر تعهدات ما برای اجرای حکم قانون اخلال ایجاد کند».

مأمور مخصوص اف.بی.آی کرگ دی. فر Craig D. Fair گفت: «اف.بی.آی شدیداً به‌دنبال تحقیقات در مورد هر گونه اطلاعات یا شواهدی است که حاکی از اطلاعات دروغپراکنی توسط یک رژیم دشمن باشد». به همین خاطر امروز ما ۲۷دومین توسط سپاه پاسداران رژیم ایران را که برای تأثیرگذاری در کشورهای دیگر از جمله آمریکا به‌طور غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت توقیف کردیم. (سایت وزارت دادگستری آمریکا ۱۵آبان۹۹)

مرکز ملی ضداطلاعات و امنیت دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد: «۴مورد از دومین‌های سپاه پاسداران که توسط وزارت دادگستری آمریکا مسدود شدند با پوشش سایتهای خبری تلاش می‌کردند به‌طور مخفیانه بر سیاست‌گذاری و افکار عمومی آمریکاییان اثر بگذارند». (توئیتر مرکز ملی ضداطلاعات و امنیت آمریکا ۱۵آبان۹۹)