728 x 90

آمریکا: اقدامات شبه‌نظامیان قانون‌شکن مورد حمایت ایران، هم‌چنان بزرگترین مانع برقراری ثبات در عراق است

عراق
عراق

یک سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا روز دوشنبه ۷مهر اعلام کرد که ما پیش‌تر این نکته را متذکر شده‌ایم که اقدامات شبه‌نظامیان قانون‌شکن مورد حمایت رژیم ایران هم‌چنان بزرگترین مانع برقراری ثبات در عراق است.
وی که پیرامون حملات به مراکز نظامی و دیپلماتیک آمریکا در عراق مورد سؤال قرار گرفته بود پاسخ داد: « ایالات متحده تهدیدها علیه مردان و زنان‌مان را، که در خارج از کشور در حال خدمت هستند،‌ تحمل نخواهد کرد و ما در اتخاذ هر اقدامی که برای حفظ ایمنی کارکنان‌مان ضروری تشخیص دهیم، تردید نخواهیم کرد.

ما پیش‌تر این نکته را متذکر شده‌ایم که اقدامات شبه‌نظامیان قانون‌شکن مورد حمایت ایران هم‌چنان بزرگترین مانع برقراری ثبات در عراق است. این قابل‌قبول نیست که گروه‌های مورد حمایت رژیم ایران به سفارت ما موشک شلیک کنند، دیپلماتهای آمریکایی و دیگر کشورها را هدف حمله قرار دهند، و نظم و قانون را در عراق تهدید کنند. ما به همکاری با شرکای عراقی‌مان برای حفظ ایمنی و امنیت کارکنان و تأسیسات‌مان ادامه خواهیم داد».