728 x 90

آغاز به کار دوره جدید خبرگان ارتجاع و ذکر مصیبت خامنه‌ای از هلاکت رئیسی و امام جمعه رژیم در تبریز

خبرگان ارتجاع
خبرگان ارتجاع

آغاز به کار دوره جدید خبرگان ارتجاع

و ذکر مصیبت خامنه‌ای از هلاکت رئیسی و امام جمعه رژیم در تبریز

جلسه مجلس خبرگان ارتجاع که با پیام خامنه‌ای آغاز شد، صندلی دو تن از اعضای به هلاکت رسیده این مجلس، رئیسی جلاد و آخوند آل‌هاشم امام جمعه رژیم، خالی بود.

خامنه‌ای در پیام خود گفت:

دعوت عامّ ما از وجدانهای بیدار در سراسر جهان آن است که به تجربه‌ٔ شکست‌خورده‌ٔ نظامهای مدعی عدالت یا آزادی، ولی بیگانه از معنویت دینی بنگرند؛ ظلم و تبعیض و فساد فزاینده را؛ و بسیاری از گره‌های کور دیگر در گستره‌ٔ نفوذ این نظامهای منافق و ریاکار و ستمگر را ببینند.

و آنگاه در طرح جامع و استوار و گره‌گشای حکمرانی اسلامی تأمل کنند.

لازم می‌دانم یاد رئیس‌جمهور فقید و عزیز و هم‌چنین امام جمعه‌ٔ معزّز تبریز را که عضو این مجلس بودند گرامی بدارم.

 

در جلسه رأی‌گیری برای ریاست خبرگان آخوند موحدی کرمانی ۹۳ساله با ۵۵ رأی جایگزین جنتی ۹۸ ساله رئیس خبرگان شد.

آخوند حسینی بوشهری، آخوند اعرافی به‌عنوان نواب آخوند موحدی کرمانی و آخوند کعبی و آخوند اراکی نیز به‌عنوان منشیان هیأت‌رئیسه انتخاب شدند و نام آخوند احمد خاتمی در ترکیب هیأت‌رئیسه دیده نمی‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/de7ea95e-41b4-4415-b0df-4f6f46574aa5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات