728 x 90

تحصن سراسری معلمان در بیش از ۴۱ شهر و حمایت مریم رجوی - ۱۲ اسفند ۹۷ + عکس

تحصن سراسری معلمان در شهرهای مختلف امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ برگزار شد. فرهنگیان کشور اعلام کرده‌اند این تحصن را برای سه روز ادامه خواهند داد.

معلمان در شهرهای مختلف ایران به وضعیت کنونی معیشتی و زندگی در زیر خط فقر اعتراض کردند و  از رفتن به کلاسهای درس خودداری و در دفاتر دبیرستانها و مدارس تحصن کردند.

 

مریم رجوی طی  پیامی از تحصن سراسری  معلمان حمایت کرد و نوشت:

«معلمان آزاده بار دیگر برای احقاق حقوق خود و حمایت از معلمان زندانی به تحصن سراسری دست زده‌اند، از هموطنان به ویژه دانش‌آموزان و جوانان میهن می‌خواهم به حمایت از معلمان معترض برخیزند».

 

 

 

تحصن سراسری معلمان در شهرهای زیر صورت گرفته است:

۱. تربت حیدریه  ۲. قزوین  ۳. مریوان  ۴. کرج  ۵. سقز  ۶. یزد  ۷. همدان  ۸. کرمانشاه  ۹. خمینی شهر  ۱۰. سنندج  ۱۱. تهران  ۱۲. اصفهان  ۱۳. تبریز  ۱۴. جلفا  ۱۵. اردبیل  ۱۶. شیراز  ۱۷. بوئین زهرا  ۱۸. مشهد  ۱۹. بابل  ۲۰. ایرانشهر  ۲۱. نجف آباد  ۲۲. ساری  ۲۳. شهرضا  ۲۴. قروه  ۲۵. تاکستان ۲۶. محمدیه قزوین ۲۷. موچش کردستان ۲۵. تاکستان ۲۸. ارومیه ۲۹. نیشابور ۳۰. زیویه ۳۱. فلاورجان۳۲. مشکان فارس ۳۳. مرودشت ۳۴. اسلام شهر ۳۵. خراسان جنوبی ۳۶. کاشان ۳۷. تاکستان ۳۸. ایذه ۳۹. مهاباد ۴۰. بوکان

 

ساعت۱۲۰۰: تصاویری جدید از تحصن سراسری معلمان در شهرهای میهن:

تحصن سراسری معلمان - خراسان رضوی، نیشابور - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - خراسان رضوی، نیشابور - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - تهران - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - تهران - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - ارومیه - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - ارومیه - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان ماموستا قانع - سقز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان ماموستا قانع - سقز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان شاهد معلم - قزوین - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان شاهد معلم - قزوین - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -معلمان هنرستان کاردانش مبتکران قهاوند همدان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -معلمان هنرستان کاردانش مبتکران قهاوند همدان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -فلاورجان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -فلاورجان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -هنرستان کشاورزی کردستان - قروه- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -هنرستان کشاورزی کردستان - قروه- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -هنرستان طالقانی منطقه ۵تهران- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -هنرستان طالقانی منطقه ۵تهران- ۱۲اسفند۹۷

 

 

ساعت ۱۰۲۰: تصاویری از تحصن سراسری معلمان در شهرهای میهن:

تحصن سراسری معلمان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- اعتصاب معلمان و فرهنگیان دبیرستان ناحیه ۲، شیراز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- اعتصاب معلمان و فرهنگیان دبیرستان ناحیه ۲، شیراز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- سقز_منطقه‌ٔ زیویه- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- سقز_منطقه‌ٔ زیویه- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان دخترانه کوثر ـ شهرستان سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان دخترانه کوثر ـ شهرستان سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان پسرانه‌ٔ وحدت ـ شهرستان سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان پسرانه‌ٔ وحدت ـ شهرستان سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان پروین اعتصامی ـ سقز -۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان پروین اعتصامی ـ سقز -۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- شهرستان سقز-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- شهرستان سقز-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان کوثر ـ سقز -۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان کوثر ـ سقز -۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان کوثر ـ سقز -۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان کوثر ـ سقز -۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-قزوین-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-قزوین-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-شهرضا-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-شهرضا-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-ناحیه دو - سنندج-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-ناحیه دو - سنندج-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-مازندران - بابل-۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-مازندران - بابل-۱۲اسفند۹۷

 

 

ساعت ۰۹۴۵: تصاویری جدید از تحصن سراسری معلمان در شهرهای ایران:

تحصن سراسری معلمان-بابل- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-بابل- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-تاکستان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-تاکستان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبستان پیشگام - سنندج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبستان پیشگام - سنندج- ۱۲اسفند۹۷

 

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان صنایع قزوین- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان صنایع قزوین- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان شبانه روزی لنج آوا- مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان شبانه روزی لنج آوا- مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان دخترانه هدایت مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان دخترانه هدایت مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبستان پیشگام سنندج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبستان پیشگام سنندج- ۱۲اسفند۹۷

 

تحصن سراسری معلمان-ساری- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-ساری- ۱۲اسفند۹۷

 

 

ساعت ۰۸۴۵: تصاویر تحصن سراسری معلمان در شهرهای ایران:

تحصن سراسری معلمان -دبستان بو علی - سقز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبستان بو علی - سقز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- جلفا- آذربایجان شرقی - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- جلفا- آذربایجان شرقی - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان ثابت - مشهد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان ثابت - مشهد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان تیزهوشان صارمیه _ مشهد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- دبیرستان تیزهوشان صارمیه _ مشهد - ۱۲اسفند۹۷

 

تحصن سراسری معلمان- سقز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان- سقز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان ناحیه ۲- شیراز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان ناحیه ۲- شیراز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان ماندگار، ایرانشهر - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان ماندگار، ایرانشهر - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان طوبی - یزد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-دبیرستان طوبی - یزد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-سنندج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-سنندج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان-یزد- ۱۲اسفند۹۷

 

 

ساعت ۰۸۲۰: تصاویری جدید از تحصن سراسری معلمان ۱۲ اسفند ۹۷:

تحصن سراسری معلمان - شهر قدس تهران.- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - شهر قدس تهران.- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -همدان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -همدان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -ناحیه ۲یزد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -ناحیه ۲یزد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -ناحیه ۲کرمانشاه - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -ناحیه ۲کرمانشاه - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -ناحیه ۱-اصفهان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -ناحیه ۱-اصفهان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -یزد - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -یزد - ۱۲اسفند۹۷

 

تحصن سراسری معلمان - استان قزوین ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - استان قزوین ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان عفت کرج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان عفت کرج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان عفت کرج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان -دبیرستان عفت کرج- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - مریوان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - مریوان - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - البرز _ ناحیه ۳- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - البرز _ ناحیه ۳- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - البرز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - البرز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان غزالی- مریوان - تبریز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان غزالی- مریوان - تبریز - ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - همدان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - همدان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان عفت - البرز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان عفت - البرز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان صنایع قزوین- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان صنایع قزوین- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان هشترودی-همایون شهر- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان هشترودی-همایون شهر- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان مرشد یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان مرشد یزد- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان فردوسی (بابا خان) همدان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - دبیرستان فردوسی (بابا خان) همدان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - شهرستان مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - شهرستان مریوان- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - شهرستان سقز- ۱۲اسفند۹۷

تحصن سراسری معلمان - شهرستان سقز- ۱۲اسفند۹۷