728 x 90

آب آشامیدنی گل‌آلود و بیماری زندانیان زندان مرکزی کرج

زندان - عکس از آرشیو
زندان - عکس از آرشیو

حدود ۲هفته است آب آشامیدنی زندانیان در زندان مرکزی کرج گل‌آلود است. در هفته اول مهرماه، آب این زندان مستمر قطع می‌شد و زندانیان یک ساعت صبح و یک ساعت شب آب داشتند. در حال حاضر، آب در همه ساعات گل‌آلود است. در پی اعتراض زندانیان به آنها گفته شده چاههای آب ریزش کرده است.

بر اثر آلودگی آب، زندانیان به بیماریهای عفونی و انگلی مبتلا شده‌اند. این موضوع باعث نگرانی خانواده‌های زندانیان برای سلامت عزیزانشان شده است.