728 x 90

آسوشیتدپرس:‌ ژنو - پژواک تظاهرات ایرانیان همزمان با چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر

تظاهرات ایرانیان مقابل مقر شورای حقوق بشر در ژنو -۷ اسفند ۹۷
تظاهرات ایرانیان مقابل مقر شورای حقوق بشر در ژنو -۷ اسفند ۹۷

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس، ۷ اسفند ۹۷، درباره تظاهرات ایرانیان آزاده در ژنو مقابل مقر اروپایی شورای حقوق‌بشر در میدان پاله دو ناسیون نوشت:

«سوئیس، تظاهرات، ایران
خانمی از کنار دیواری از تصاویر قربانیان در ایران عبور می‌کند و در اینحال اعتراض کنندگان علیه نمایندگی رژیم ایران در چهلمین اجلاس شورای حقوق‌بشر در یک تجمع در محل پاله دو ناسیون در مقابل مقرات اروپایی سازمان ملل در 26فوریه 2019 در ژنو سوئیس تظاهرات می‌کنند».

 

 

همزمان با چهلمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد در ژنو ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها تظاهراتی مقابل مقر ملل ‌متحد برگزار کردند.

تظاهر کنندگان خواستار محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط حکومت آخوندی به‌ویژه قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی با فرمان خمینی در سال ۶۷ و ارجاع پرونده جنایات رژیم رکورددار اعدام در جهان به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سران رژیم و دست‌اندر کاران جنایت علیه بشریت در جریان قتل‌عام ۶۷ شدند.

در شرایطی که با استعفای جواد ظریف وزیر خارجه آخوندی سخنرانی وی در اجلاس شورای حقوق‌بشر لغو شده بود هموطنان شرکت‌کننده در تظاهرات ژنو خواستار اخراج نمایندگان دیکتاتوری حاکم بر میهن از ارگانهای سازمان ملل و سپردن کرسی‌های ایران به نمایندگان واقعی مردم ایران یعنی مقاومت ایران شدند.

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷