728 x 90

آسوشیتدپرس: پایتخت و شهرهای عمده ایران در تاریکی فرو رفت

بی برقی در ایران
بی برقی در ایران

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه ۳بهمن گزارش داد: پایتخت ایران و شهرهای عمده آن در هفته‌های اخیر به‌دلیل قطعی برق که میلیون‌ها نفر را ساعاتی بدون برق گذاشت در تاریکی فرو رفت.

بلافاصله انگشت اتهام متوجه بیت‌کوین شد. مقامات رژیم ایران ۱۶۰۰مرکز آنرا در سراسر کشور بستند که از جمله برای اولین بار آندسته که قانوناً اجازه کار داشتند را نیز بستند. برای رژیم ایران تبادلات مالی ناشناس اینترنتی که با ارز دیجیتالی انجام می‌شود به اشخاص و شرکتها اجازه می‌دهد تا تحریم‌های بانکی را که اقتصاد را فلج کرده است دور بزنند.

بیت‌کوین آلترناتیوی برای پول نقد چاپ شده توسط دولتهای مستقل و بانک‌های مرکزی است... ضیا صدر یک کارشناس بیت‌کوین در تهران گفت «رژیم ایران ارزش چنین شبکه بی‌مرزی را بیش از سایرین می‌فهمد زیرا نمی‌تواند به هیچ‌یک از شبکه‌های جهانی پرداخت پول دسترسی داشته باشد».

رژیم ایران اجازه پردازش ۲۴مرکز بیت‌کوین را داده است که روزانه تقریباً ۳۰۰مگاوات مصرف برق روزانه دارد که باعث جلب شرکتهای چینی به منطقه جنوب ایران شده بدون آن که مالیاتی بپردازند و به آنها اجازه وارد کردن کامپیوترها برای استخراج بیت‌کوین داده است.