728 x 90

آخوند علم‌الهدی باند روحانی را در صورت پافشاری بر برجام، خائنینی چون وثوق الدوله دانست

آخوند علم الهدی
آخوند علم الهدی

آخوند علم‌الهدی در جمعه‌بازار مشهد روز ۲۴خرداد با حمله به باند روحانی به‌خاطر برجام آنها را سست عنصر دانست و تهدید به خیانت هم‌چون وثوق الدوله کرد و گفت:

«ما وحشت ‌مان این است بعضی از افراد سست عنصر در مدیریتهای کشور یا مسئولیتهای کشور نکند اینها گول بخورند و برگردند بابا این اعلامی که شورایعالی امنیت کرد و رئیس‌جمهور هم رسماً این را اعلام کرد به اروپا که اگر تا دو ماه دیگه این خواسته‌های ما عمل نشد برمی‌گردیم به فناوری هسته‌یی این را پیگیری کنید اگر خدایی نکرده کسی در مقابل این جریان بایستد و بخواهد برجام را ادامه بدهد بعد از این دو ماه با خیانت اروپا و آمریکا این وثوق الدوله این زمان است و توی تاریخ اسمش به‌عنوان یک جاسوس انگلیسی مثل وثوق الدوله ثبت خواهد شد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات