728 x 90

آخوند روحانی: دست‌آوردهای اصلی برجام هم‌چنان محفوظ مانده!

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی رئیس‌جمهور ورشکسته ولایت فقیه درباره برجام نافرجام و مفتضح شده نظام به‌نحو مسخره‌یی گفت: «پس از خروج آمریکا از برجام، نظام با "هنرمندی" برخورد کرد و دست‌آوردهای اصلی برجام هم‌چنان محفوظ مانده!»

روحانی در عین‌حال وحشت رژیم را از تمدید تحریم تسلیحاتی آخوندها -که میخ آخر بر تابوت برجام است- برملا کرد.

تلویزیون شبکه خبر رژیم - آخوند روحانی- ۲۵تیر ۹۹:

«هنرمندی و هوشمندی ایران از سال۹۷ که آمریکا این تعهد سیاسی و تعهد اخلاقی و حقوقی را زیرپا گذاشته این بوده که نگذاشته این توطئه محقق بشود و ثابت کرده به دنیا تا به امروز که مقصر اصلی قانون‌شکنان آمریکا هستند، البته این دولت فعلی آمریکا نمی‌تواند معیار هیچ چیز باشد خوشبختانه! آن دستآوردهای اصلی هم‌چنان محفوظ مانده.

البته ما یک امتحان و یک آزمایش دیگری پیش رو داریم در هفته‌های آینده و آن حفظ یکی از دست‌آوردهای این توافق هست که پایان تحریم تسلیحاتی ایران هست و این موضوعی است که ما هم‌چنان با دقت این را تحت‌نظر قرار دادیم و کشورهای ۴ به اضافه یک باید بدانند که اگر امروز با دقت عمل نکنند و بخواهند تحت تاثیر آمریکا قرار بگیرند ضربه اساسی به حقوق بین‌الملل مقررات بین‌المللی و به چند جانبه‌گرایی زده‌اند و این به ضرر همه خواهد بود».

آخوند روحانی ضمن اعتراف به‌شدت موج دوم کرونا که پیوسته آن را انکار می‌کرد، به طلبکاری مافوق وقیحانه از مردم پرداخت و گفت:

«مواجه شدیم در اواخر خرداد از ۲۵خرداد با موج دوم که این موج دوم دیگر در مرکز و شمال کشور نبود بلکه بیشتر در جنوب کشور و مناطق مرزی ما بود حالا یا مناطق غربی ما بود یا مناطق جنوبی ما بود به‌طور عمده البته الآن با استان شرقی هم ما باز مواجه هستیم خراسان رضوی بنابراین این موج دوم موجی بود که از موج اول در آن ماههای پایان سال و فروردین هم شدیدتر بود و هم متأسفانه مردم عزیز ما فکر کردند که به‌طور کلی از کرونا عبور کردیم».