728 x 90

آخوند روحانی هم‌چنان زیر ضربات نمایندگان مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

به‌رغم تلاش خامنه‌ای برای دهنه زدن به اعضای مجلس ارتجاع برای متوقف کردن حملات افسارگسیخته به رئیس‌جمهور ارتجاع، به گزارش خبرگزاری مجلس ارتجاع روز سه‌شنبه ۶آبان طرح سؤال و استیضاح از او و وزیرانش در مجلس ارتجاع ادامه داشت.

حسین بانکی‌پور: پیشنهاد من در مورد استیضاح وزرا و سؤال از رئیس‌جمهور این هست که در فراکسیونهای مجلس کمیته‌هایی درست بشود و این کمیته‌ها مضار و شرایط را بسنجند و بعد از بررسی خردمندانه موضوع استیضاح‌ها به صحن علنی کشیده بشود.

وحید جلال‌زاده: من از ماه‌ها قبل به جد عصر بی‌دولتی در ایران باور دارم. در جواب آنانی که می‌گویند دشمن در پی دولت بی‌سر هست می‌گویم کدام دولت؟ کدام سر؟ دولت پای نفوذیها را در تصمیمات اقتصادی قطع کند یک تصمیم اشتباه اقتصادی این روزها می‌تواند فاجعه بیافریند.

اما سخنی با آقای رئیس‌جمهور دارم چرا به مجلس نمی‌آیید؟ چرا در پیشگاه مردم و نمایندگان ملت پاسخگوی اعمال خودتان نیستید؟ چرا از مردم و مجلس فراری هستید؟ مردم با این داستان چه شوخی‌هایی که نکردند خودتان در ستاد کرونا تصویب می‌کنید که به مجلس نیایید.

صدیف بدری: آقای رئیس‌جمهور بحران کرونا در کشور تثبیت شده است شنیدن خبر مرگ چند صد نفر هر روز عادی شده است از یک‌طرف وحشت اولیه مردم فرو ریخته و حساسیت لازم نسبت به موضوع ندارند و از طرف دیگر ستاد مقابله با کرونا سردرگم به‌نظر می‌رسد ترکیب این دو یعنی تداوم فاجعه

به‌عنوان مثال استان اردبیل هفته‌ها هست که در وضعیت قرمز کرونا به سر می‌برد در این شرایط نه خبری از محدودیتها هست و نه دورکاری کارمندان تا کی باید وضعیت را عادی جلوه بدهیم؟

سمیه رفیعی: دشمن از کوچک‌ترین امکانات خود در جهت سرکوب اهداف انقلاب اسلامی دریغ نکرده و هر روز و هر لحظه به دست ایادی خود در داخل و خارج کشور به هر نحوی سعی در تضعیف ایران اسلامی داشته و دارد.