728 x 90

آخوند روحانی: در پیک چهارم کرونا، خواهش می‌کنم ناجا و بسیج نظارت‌های خود را تشدید کنند

جلسه ستاد کرونای دولت روحانی - آرشیو
جلسه ستاد کرونای دولت روحانی - آرشیو

آخوند روحانی باز هم با وقاحت تقصیر فاجعه شیوع کرونا را به گردن مردم انداخت و گفت: «وقتی ۳۹درصد از مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، معنایش این است که بیشتر در پیک چهارم بمانیم. من خواهش می‌کنم ناجا و بسیج نظارت‌های خود را تشدید کنند».

رئیس‌جمهور ارتجاع روز شنبه ۱۱اردیبهشت در جلسه ستاد حکومتی کرونا که این روزها به‌خاطر بی‌عملی و گسترش کرونا و سیاه و قرمز شدن شهرها و استانها به‌دلیل باز گذاشتن اماکن و... زیر حملات شدید باندهای رژیم قرار دارد گفت: «با ویروس جدید و جهش‌های جدید آن روبه‌رو هستیم. در موج چهارم خسارت بسیار زیادی دیدیم. اگر در آینده با موج پنجم هم روبه‌رو شویم به‌خاطر این است که مردم رعایت نکردند».

آخوند روحانی به بی‌نتیجه بودن مذاکرات در وین اعتراف کرد و افزود: «درست است که الآن در وین هستیم و مذاکره می‌کنیم، اما هنوز پیشرفتی حاصل نشده، هنوز تحریم هستیم».

وی برای توجیه تهیه نکردن واکسن گفت: «واکس زدن به این معنی نیست که طرف مصون شده باشد. این واکسن شاید فقط از یک نوع ویروس حفاظت کند».