728 x 90

آخوند روحانی: ما جزو آنهایی نیستیم که مریض‌های ما در پیاده‌رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند

آخوند حسن روحانی
آخوند حسن روحانی

آخوند روحانی در ادامهٔ دروغ‌درمانیهای مفتضح خود امروز شنبه ۹فروردین  مدعی شد:«جزو آن کشورهای نیستیم که نعش‌های افراد فوت شده‌شان آن‌قدر زیاد باشد که کامیونهای بزرگ یخچالدار را بیاورند در کنار بیمارستان برای این‌که نعش‌ها را بتوانند بریزند در کامیونهای یخچالدار، ما جزو آنهایی نیستیم که مریض‌های ما در پیاده رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند»

 

وی با نگرانی از افشای پنهان‌کاریهای رژیم گفت:‌ «البته طرح های دیگری هم در این جلسه (جلسه کمیته ملی کرونا) بود نسبت به آنهایی که شایعه‌پراکنی می‌کنند ذهن مردم را مشوش می‌کنند مردم را ناراحت می‌کنند استرس وارد می‌کنند به مردم آنهایی که مردم را در اضطراب قرار می‌دهند از همکاران نزدیک کرونا هستند.» تلویزیون شبکه خبر(رژیم) ۹فروردین۹۹