728 x 90

آخوند روحانی؛ اعتراف به وضعیت بحرانی و خفگی اقتصادی و جنگ قدرت در نمایش انتخابات ۱۴۰۰

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی در پیامی که به‌عنوان شروع سال جدید داد در همان ابتدا با آه و ناله بر وضعیت بحرانی و خفگی رژیم دست گذاشت و ناگزیر اعتراف کرد: «سال ۱۳۹۹ بدترین سال از نظر فروش نفت طی ۶۰سال گذشته بود. من در طول ۴۲سالی که از انقلاب می‌گذرد، از نظر تنگنا و محدودیت اقتصادی، سالی به‌سختی و دشواری سال۱۳۹۹ به‌یاد ندارم. از نظر مالی در تنگنا بودیم».

وی سپس به‌رغم اعتراف به بحران عمیق اقتصادی با شیادی خاص خود در یک بیان متناقض گفت: «در سالی که بسیاری از اقتصاد‌های قدرتمند جهان، نرخ منفی ۱۰درصد را در کارنامهٔ خود دیدند، نظام رشد مثبت ۲ و ۲دهم درصدی را ثبت کرد».

وی سپس با بیان وارونه به نیازش به مذاکره اعتراف کرد و گفت: «امروز دشمنان نظام ناچارند دوباره به مسیر تعامل با نظام بازگردند». وی این نیاز را با این بیان مورد تأکید قرار داد که: «لازمهٔ دستیابی به هدف ثبات اقتصادی! تعامل سازنده با جهان است».

آخوند روحانی سپس در پیش بودن نمایش انتخابات رژیم را دستاویز حمله به باند غالب قرار داد و در حالی‌که از حذف باند خودش ابراز ناراحتی می‌کرد با بیان این‌که باید به دور از یاس‌ها و هراس‌ها عمل کنیم گفت: «نظام هر زمان و هر جا در هجوم زورگویان و افراطی‌گرایان قرار گرفته، پژمرده شده»

وی سپس با طعنه به خامنه‌ای گفت: «هیچ کس جز مردم نمی‌تواند سرنوشت این ملت را رقم بزند» (خبرگزاری حکومتی تسنیم ۳۰اسفند).