728 x 90

آخوند خاتمی: خطر ویروس گناه از ویروس جسم بیشتر است (هراس از تحریم انتخابات)

آخوند احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی

آخوند احمد خاتمی، امام‌جمعه نمره‌موقت تهران که در تبریز سخنرانی کرده است، با هراس از تحریم سراسری انتخابات توسط مردم و استفاده از عبارت ویروس بی‌اعتنایی در این‌باره، گفت: «گاهی در قالب این‌که در انتخابات شرکت نمی‌کنیم و گاهی با ناامید کردن مردم و تکرار این جمله که "چه فرقی می‌کند در انتخابات شرکت کنیم یا نه" به جان جامعه رخنه می‌کند».

این آخوند شیاد که تلاش می‌کرد تحریم سراسری انتخابات توسط مردم را با ویروس کرونا مقایسه و تشبیه کند گفت: «چهارده ماه است که دنیا گرفتار این ویروس منحوس است و شمار زیادی را درگیر و یا جان‌شان را گرفته است با وجودی که نحوه برخورد با این ویروس را می‌شناسیم اما آیا ما با ویروس گناه که جان را تهدید می‌کند، آشنا هستیم».

وی با برحذر داشتن مردم از تحریم انتخابات و ترغیب آنها به شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم تأکید کرد: «ویروس جسم حداقل عمر ۱۰۰ساله را تباه می‌کند اما ویروس گناه ابدیت را تباه می‌کند... اگر ویروس کرونا شیوع پیدا کند، دنیا را تباه می‌کند، حال آن که اگر ویروس گناه گسترش پیدا کند این دنیا و آخرت تباه می‌شود».