728 x 90

آخرین فرار به جلوی رژیم ایران - حسین عابدینی

 حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان
حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان

 حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان با در ج مطلبی با عنوان «آخرین فرار به جلوی رژیم ایران» در سایت السؤال الآن (لبنان) نوشت:

در تمامی مراحل و دوره‌های گوناگونی که رژیم ایران از بدو تأسیس خود تاکنون طی کرده است، بدون هیچ استثنایی بزرگترین دغدغه آن تأمین بقا و دفع خطرات از آن با استفاده از هر راه و وسیله‌ای بوده است و هر وقت که در مقابلش به‌طور مستمر مشکلات حل ناشدنی و موقعیتهای منفی قرار داشته که نمی‌توانسته آنرا حل و فصل کند، چاره‌ای جز فرار به جلو نداشته است.

فرار به جلو در مقابل مشکلات و وضعیت وخیم همان کاری است که رئیس‌جمهورها و دولتهایی که به‌دنبال هم در این رژیم سر کار می‌آیند، برای آن تقلا می‌کنند و نمی‌توان رئیس‌جمهور جدید و دولتی که وی تشکیل می‌دهد را پیدا کرد که از سلف خود مشکلات و وضعیت بد را به ارث نبرده باشد و (این وضعیت را) می‌توان بیماریهای مزمن رژیم توصیف کرد که هیچ درمانی برای آن بجز آرام بخش و مسکن ندارد و همان‌طور که مشخص و روشن است این یک درمان جدی و قطعی نیست.

به ارث بردن مشکلات و شرایط بد دولتهای متوالی در ۴۴سال گذشته قطعاً آسان نبوده است و این موضوع به هیچ‌وجه کمکی در کاهش تأثیر این مشکلات نکرده است و حتی شدت و عمق آن را شدت بخشیده و آنرا ریشه‌دار کرده است و می‌توان گفت که حل و فصل و درمان آن به‌خصوص با ادامه این رژیم و شیوه کارهای مسخره آن غیرممکن است.

وقتی کارشناسان رژیم ایران اعتراف می‌کنند که حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شوند و پولهای بلوکه شده آزاد شده و به رژیم اجازه داده شود که با حداکثر ظرفیت ممکن نفت صادر کند، همه اینها قادر به رفع مشکلات و شرایط بد این رژیم نخواهند بود و وقتی این اعتراف به‌طور چشمگیری و به‌ویژه در دوران ابراهیم رئیسی که خامنه‌ای مانند هیچ رئیس‌جمهور و دولت دیگری روی دولت وی سرمایه‌گذاری نکرده بود، تکرار می‌شود، این بدان معنی است که به‌خصوص بعد از این‌که علائم و نشانه‌های منفی روی رژیم بیرون زده و واقعیت و حقیقت آن را آشکار می‌کنند، آرام بخش‌ها و مسکن‌ها دیگر مؤثر نیستند و این امر لزوماً خامنه‌ای و رژیم او را وادار می‌کند تا برای تضمین حفظ رژیم و جلوگیری از سقوط و فروپاشی آن بار دیگر به‌دنبال روشهای ”بی‌فایده“ و ”عهد بوقی“ باشند.

حقیقت بسیار مهمی که خامنه‌ای و رژیم او چاره‌ای جز اذعان به آن ندارند، این است که ابراهیم رئیسی و دولتش، حتی اگر مشمول سناریوی معمول رژیم در به ارث بردن مشکلات و شرایط سخت باشند، آنچه واضح به نظر می‌رسد این می‌باشد که این مشکلات و شرایط سخت، دیگر مانند قبل نیستند، بلکه مانند خنجری شده‌اند که در پهلو فرو رفته باشد، و نه فقط خنجری در پهلو و بلکه تلاش چشمگیر رژیم برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان و تلاش برای زدن پل و غیره در واقع وضعیت دشوار رژیم را که می‌توان آن را آخرین ایستگاه در مسیر آن توصیف کرد، آشکار و روشن می‌کند و به‌ویژه اگر بدانیم که دوران رئیسی بزرگترین یا آخرین فرار به جلوی رژیم بوده است!، دیگر راهی برای فرار به جلو وجود ندارد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6d0f3799-9ce8-45fd-a5a2-784493d5d929"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات