728 x 90

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر در جوین و تصاویر جلاد قاسم سلیمانی و خامنه‌ای در تهران، آمل و همدان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

جوین (خراسان رضوی) - کانون شورشی ۲۴۸

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران

تهــران - کانون شورشی ۴۱۰

به‌آتش کشیدن تصویر جلاد قاسم سلیمانی

آمل - کانون شورشی ۶۱۲

به‌آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای

همــدان - کانون شورشی ۳۹۰

به‌آتش کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای

کرمان - تخریب خانه‌های مردم در شهرک ۱۴معصوم

بامداد روز شنبه ۲اسفند، مأموران شهرداری رژیم همراه با نیروهای سرکوبگر انتظامی، وحشیانه به شهرک ۱۴معصوم یورش برده و با لودر و بیل مکانیکی، خانه‌های مردم را در سرمای زمستان، روی سرشان خراب کردند.

یک آقای هموطن: «آمده‌اند اینجا، اینها بندگان خدا دو بچه‌هایش وسیله هاشون رو ریختند بیرون تو کوچه - شروع کردند این بنده‌های خدا تو یه خونه بودن. گفتن آقا باید بیاین بیرون. وسیله‌ها شون رو آوردن هر چی تونستن آوردن بیرون هر چی نتونستن بچه‌هاش اومدن تو کوچه بغل دیوار خوابیدن اومدن خراب کردن.

کلی نیروی انتظامی اومده بود با لودر و بیل و اینها اومده بودن با بنز آمده بودند بعد شروع کردند به خراب کردن. نه بگید نامه نامه نشون دادن نه حکمی نشان دادند. هیچی نشون ندادند فقط تهدید هم می‌کردند و یک لباس‌شخصی فیلم می‌گرفت همراهشون بود و می‌گفت هر کدومتون تو این فیلم بیفتین می‌آییم دستگیرتون می‌کنیم. گفتیم آقا خانه‌مون را داری خراب می‌کنی حالا دستگیر هم بشیم حالا. خونه‌مون رو خراب می‌کنین ما خودمون دیگه مهم نیست بعد دیگه هیچی اومدن خراب کردن و گفتن اینجا باید کلاً...

گزارشگر: بگین چی شد؟

یک خانم هموطن: «من نفت نداشتم اون شب چراغ روشن کنم اینها چراغ... بعد وسیله‌هامون رو خونه همسایه گذاشتم. . زنگ زدم... .... گفتم بیا دارن خونه رو خراب می‌کنن

گزارشگر: خوب شما سند دارین درسته

یک خانم هموطن: سند دارم همه چی دارم

گزارشگر: خوب چی گفتن؟ به شما قبلش اخطار داده بودن

خانم هموطن: اصلاً نه اخطاری به ما دادن. نه حرفی با ما زدند. فقط شب ساعت یک آمدند خانه مردم را خراب کردند و رفتند... .

یک خانم هموطن: نمی‌گذارند ما حرف برنیم. حرف بزنیم میگن دستگیرتون می‌کنیم. میبریمتون اونجا. میبریمتون اونجا. زندگی مردم رو خراب می‌کنن. دستگیرمون هم میخوان بکنن. بدون حکم اومدن خونه خالم رو خالی کردن رویه سرشون... ... وسیله‌های ما رو ریختن بیرون. یعنی چی؟ کی باید جواب بده. حرف می‌زنیم میگن دستگیرتون می‌کنیم. چطور مملکتیه؟

یک خانم هموطن دیگر: خدا وکیل شماها.....

گزارشگر: آقا این مردم گناه نکردند سال هشتاد خورده‌ای خریدن هفتاد خرده‌ای خریدن. حالا شهرداری اومده یه تابلو زده که این زمینها مال شهرداریه. هچین چیزی مگه میشه. چرا قبلش نیومدی. چر ا وقتی این بلوار نبود. این خاکی بود چرا نیومدن؟

حالا که جای خوبی افتاده همه پیدا شدن شدند صاحب زمین. این مردم چه گناهی کردن. مردم پول دادن طلاهاشون رو فروختن. وام گرفتن. نمیدونم. بدبختی اینها همه کارگر هم هستن هیچکدومشون نیستن که بگی آدمهای خیلی. اگه بله اگه آدمهای مهمی بودن که خراب نمی‌کردن خونه‌هایشون رو. همه کارگرند.