728 x 90

به آتش کشیدن نمادهای سرکوب و فریب در شهرهای میهن- ۲۳دی

به آتش کشیدن نمادهای سرکوب توسط کانونهای شورشی
به آتش کشیدن نمادهای سرکوب توسط کانونهای شورشی

کانون‌های شورشی مجاهد خلق در شهرهای مشهد و تهران و زنجان و ایرانشهر در بیست و سومین روز دیماه مظاهر سرکوب و فریب رژیم آخوندی را با آتش قهر خلق به آتش کشیده و در تاریکی شب شعله امید به بهروزی برافروختند و نوید بخش مردم ستمدیده ایران شدند.

با خود این پیام را داشتند که از قطره قطره خون شهیدانمان نخواهیم گذشت و نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

ایران از آن ایرانی است نه یک مشت آخوند دژخیم و مزدوران و جیره‌خواران آنها، و دیر است و دور نیست که تمامیت این نظام پوسیده از سراسر ایران جارو شده و به زباله تاریخ انداخته شوند.

رود خروشان خون شهیدانمان تضمین پیروزی خلقمان است.

 

مشهد - کانون شورشی۹۸۵

آتش زدن تابلو و ورودی مرکز سرکوب و شکنجه حکومتی موسوم به تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی در مشهد

 

تهران -کانون شورشی ۶۴۵

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی جلاد مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان و....

تهران -کانون شورشی ۶۴۵

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی جنایتکار

 

زنجان -کانون شورشی ۳۳۶

آتش زدن پوستر بزرگ خامنه‌ای دژخیم با عکس خمینی ملعون

ایرانشهر -کانون شورشی ۲۵۴

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی جلاد مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان و....